Pisanie Ikon

ikony pisanie poznańPisanie ikon jak i sama ikona w wymiarze artystycznym oraz rzemieślniczym pozostaje świadectwem tradycji sięgających w głąb tysiącleci. Technologia wykonania opiera się na wypracowanej w późnym antyku metodzie przygotowywania podobrazi, barwnikach uzyskiwanych z naturalnych pigmentów łączonych ze spoiwem i co najważniejsze malarskiej tradycji, odnoszącej się do rzymskiego portretu stanowiącego twórczą kontynuację dziedzictwa hellenistycznego. Nie wykluczone, że egipskie portrety grobowe pochodzące z I w n.e. pozostają świadectwem techniki, która posłużyła późniejszym twórcom za wzór postępowania z materią drewnianej deski, płótnem i gruntem. W tym momencie dojrzewające w ogniu sporów i karmione męczeństwem wyznawców chrześcijaństwo sięgnęło po środek wyrazu, którego siła do dnia dzisiejszego olśniewa i fascynuje.

Ikona łącząc ludzkie twórcze pragnienie z transcendencją, staje się obrazem rzeczywistości boskich, ukazujących niewidzialnego Boga w chwili Jego wcielenia oraz chwałę Jego Królestwa. Pierwsza ikona „nie ręką ludzką uczyniona” – mandylion, stanowi boską pieczęć, którą odtąd Stwórca poświadcza autentyczność dzieła twórcy pragnącego uczynić zwykłą deskę nośnikiem Światła Przedwiecznego.

„Także ja, nędzny, zapragnąłem stać się jego naśladowcą, zacząłem więc uprawiać rzemiosło malowania obrazów, wierząc, iż jeśli chcę, to i potrafię dopiąć swego zamiaru, aby Twej Wzniosłości nadać jak najwspanialszy i najokazalszy kształt.”

Dionizy z Furny „Hermeneia, czyli objaśnienie sztuki malarskiej”

Firma Graall zajmuje się między innymi pisaniem ikon. W ich tworzeniu staramy się używać dawnych receptur i przepisów określonych kanonem. Wykonanie deski zaczyna się od sklejenia fryzów ułożonych przeciw prężnie oraz wykonania wpustów dla szprosów które połączone z klejoną deską wzmacniają konstrukcję i przeciwdziałają rozsychaniu się i pękaniu drewna. Następnie drąży się kowczeg czyli obramowanie, rzeźbi i poddaje obróbce w ogniu. Starym przepisem wkleja się lniane płótno i pokrywa wielokrotnie płynnym gruntem uzyskując najbardziej zbliżone do dawnego podobrazia. Rylcem zaznacza się przyszły kształt oraz wykonuje ryty zdobień a następnie wkleja i wygładza złocenia i srebrzenia nimbów i innych elementów wystroju obrazu. Od tego momentu następuje żmudny i drobiazgowy proces pisania ikony. Właśnie pisania gdyż zgodnie z kanonem to duchowe natchnienie wykorzystuje twórcę jako narzędzie do stworzenia dzieła…